0971-8201019
མ་ཤོག > ལྷ་རྗེ་ངོ་སྤྲོད། > མཚོ་སྔོན། >

 

 

སངས་རྒྱས།

ཡོང་ཁུངས།   ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དྲ་བ།   |   ཀློག་གྲངས།     
སྨན་པ་བེེ་ཚ་འཇམ་ཚེ་ནི་རྨ་ཀླུང་གསེར་ལྡན་རིང་མོའི་མགོ་ཁུངས་ཏེ་གནམ་མགོ་ལོག་དང་ས་མགོ་ལོག་ཅེས་པའི་སྙན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་ཤིང་ས་ལ་དགེ་བཅུའི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ཡུལ་ཁམས།
གཙོ་ངོས།

རྒྱ་ཡིག་པར་ངོས།

ཁ་པར་པར་ངོས།

དབུ་རྩེར་ཐོན་པ།